32,1 C
Zwoleń
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Ostatnio dodane

Samorząd zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Zwoleń

W gminie Zwoleń rozpoczynają się prace nad projektem aktualizacji Strategii Rozwoju na lata 2018-2028, który obejmie okres 2025-2030, zaś wizja rozwoju, w tym również zagospodarowania przestrzennego, będzie wypracowana na 20 lat. Aktualizacja zostanie przeprowadzona zgodnie z nowymi przepisami prawa, w tym ustawami o samorządzie gminnym oraz nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacją projektu aktualizacji strategii zajmuje się Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Dokument ma być opracowany do końca sierpnia 2025 roku.

– Gmina Zwoleń posiada obecnie kilkadziesiąt wniosków od mieszkańców dotyczących potrzeby zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Zbliżaja się również budowa obwodnicy Zwolenia, a w perspektywie kilku lat budowa drogi S12, co otwiera nowe możliwości rozwoju. Aktualizacja strategii jest więc doskonałą okazją do ustosunkowania się do tych wniosków oraz do zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców terenami pod inwestycje w naszej gminie, co zdecydowanie przyśpieszyłoby jej rozwój – podkreśla Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

Współpraca z mieszkańcami

Aby strategia była jak najbardziej odpowiadająca potrzebom mieszkańców, powołano zespół ds. przygotowania projektu aktualizacji strategii, składający się z pracowników różnych dziedzin z UM w Zwoleniu i podległych mu jednostek. W ramach tego projektu zaplanowano przeprowadzenie minimum siedmiu spotkań i warsztatów stacjonarnych, w tym sesji dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych gminy, młodzieży oraz radnych. Samorząd podkreśla, że udział mieszkańców w konsultacjach społecznych i warsztatach strategicznych jest niezwykle ważny. – To właśnie od społeczności lokalnej będzie zależeć, jakie priorytety zostaną uwzględnione w nowej strategii. Mieszkańcy mają okazję wpłynąć na decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia w gminie – podkreśla Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.

Proces aktualizacji strategii

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przeprowadzi również badania społeczne na podstawie ankiet, przygotuje diagnozę pogłębioną, projekt strategii oraz przeprowadzi konsultacje społeczne. Projekt strategii będzie podlegał opiniowaniu przez Zarząd Województwa, a ostateczna wersja uwzględni wyniki konsultacji oraz uwagi zgłoszone przez Zarząd. Co ważne, w części graficznej strategii, obok opracowania układu przestrzeni i jej przeznaczenia, będą ustalenia i rekomendacje w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej. Dodatkowo, opracowany zostanie system monitorowania i oceny realizacji strategii, a także folder promocyjny z głównymi jej założeniami.

Reklama

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tym ważnym procesie, aby wspólnie kształtować przyszłość gminy. Informacje o poszczególnych krokach w tej sprawie i możliwości włączenia się w konsultacje będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zwoleniu – informuje Piotr Wajs, kierownik referatu rozwoju gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.

Latest Posts

- Reklama -

TOP

REGION